AANSPRAKELIJKHEID De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de orde van advocaten van de balie te Antwerpen. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat verzekerd is. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ingevolge een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een maximumbedrag van 1000 euro. De advocaat verklaart naar best vermogen de zaak te behandelen en de cliënt regelmatig op de hoogte te houden. De advocaat is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http/www.advocaat.be alsook aan de reglementen van de balie van Antwerpen die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be. De verbintenis van de advocaat is een middelenverbintenis.
liliane dierckx
advocatenkantoor dierckx