BETALINGSVOORWAARDEN & VOORSCHOTTEN De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen de veertiendagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertiendagen na ontvangst schriftelijk bij aangetekende brief protesteren. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande bedrag een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning. Tevens is een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van € 250.
liliane dierckx
advocatenkantoor dierckx