DERDENGELDEN De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de korst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag, niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.
liliane dierckx
advocatenkantoor dierckx