Privacyverklaring - GDPR De advocaat verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake uw gegevensbescherming. Dit houdt in dat : -de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke nodig zijn om de gegeven opdracht uit te voeren -uw toestemming zal gevraagd worden als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens -de passende maatregelen genomen zijn ter bescherming van uw persoonsgegevens -er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de gegeven opdracht.
liliane dierckx
advocatenkantoor dierckx