TARIEVEN ERELONEN Ereloon: 125 euro / uur Politierechtbank: verdediging bij verkeersovertredingen: minimum 300 euro Politierechtbank: behartiging belangen als slachtoffer: materiële schade : minimum 300 euro Vorderen van schadevergoeding voor lichamelijke schade: percentage van de vordering Strafrechtelijke verdediging voor de correctionele rechtbank: minimum 750 euro Geschil voor de vrederechter: minimum 600 euro Geschil voor de familierechtbank: minimum 750 euro Invorderingen in handelszaken: indien factuurvoorwaarden: betaling door schuldenaar via intresten en schadevergoeding, zo niet percentage van de vordering TARIEVEN VAN DE KOSTEN Openen en houden dossier : vaste vergoeding van 50 euro per dossier Briefwisseling : 10 euro per brief Dactylo procedurestukken, conclusies, dagvaarding, inventaris, verzoekschriften : 10 euro per pagina Aangetekende zending: 14 euro Fotokopie : 0,10 per kopie Mails, ontvangen faxen : 7 euro per pagina Opvragen handelsrapporten : 20 euro Consultatie rijksregister: 10 euro Financiële verrichting : 1,50 euro per verrichting Gerechtskosten en aanverwante kosten :volgens kostprijs Parking : volgens kostprijs Gerechtsdeurwaarder : rechtstreeks door client te betalen aan de gerechtsdeurwaarder Kilometervergoeding : 0,50 euro per km Vacatíe , wachttijd ter zitting of elders , verplaatsingstijd : 40 euro per uur ALGEMENE KOSTEN Er is een vaste kantoorkost van 50,00 euro. De briefwisseling en de akten gebeuren aan 10 euro per bladzijde. De bedragen worden verhoogd met 21% BTW De betaling van de kosten en ereloonstaat tijdens de procedure gebeurt via provisienota’s. De betaling van de kosten en ereloonstaat bij beëindiging van de procedure kan gespreid worden over verscheidene maanden, onderling af te spreken.
liliane dierckx
advocatenkantoor dierckx