TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank te Antwerpen of de vrederechter te Kontich die uitsluitend bevoegd zijn of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.
liliane dierckx
advocatenkantoor dierckx